Pražská pieta v Bernu
předmět obchodu - modla - muzejní exponát = Die Prager Pieta in Bern : Handelsgut - Götzenbild - Museumsexponat
Susan Marti, Richard Němec, Marius Winzeler (edd.)

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Inhaltsverzeichnis
	Predmluvy	7 Vorworte Slovo úvodem a podekování	n Zum Geleit und Dank
Richard Nemec	Úvod	39 Eine Einleitung Introduction (abstract) 51
Susan Marti	Rozbitá pieta	53 Die zerbrochene Pietŕ The Broken Pietŕ (abstract) 64
Armand Baeriswyl	Místo nálezu bernské Piety: dómská plošina a její stavební historie	65 Der Fundort der Berner Pietŕ: Die Münsterplattform und ihre Baugeschichte The Place of Discovery of the Bern Pietŕ: The Minster Platform and its Building History (abstract) 73
Urs Zumbrunn	Poškození, polychromie, stopy nástroju - bernská Pieta pohledem restaurátora	75 Schadensbilder, Farbfassung, Werkzeugspuren - die Berner Pietŕ aus Sicht des Restaurators Damage, Polychromy, Traces of Working Tools-The Bern Pietŕ through the Restorer’s Eyes (abstract) 85
Ivo Hlobil	? petrografické analýze bernské Piety a Piety v St. Petersburgu	87 Zur petrografischen Analyse der Berner Pietŕ und der Pietŕ in St. Petersburg On the Petrographie Analysis of the Bern Pietŕ and the Pietŕ in St. Petersburg (abstract) 90
Christian Hesse	Bern a Praha. Politické vztahy mezi ríšským mestem a královským	91 a císarským dvorem Bern und Prag. Politische Beziehungen zwischen der Reichsstadt und dem königlich-kaiserlichen Hof Bern and Prague. The Political Relations between the Imperial City and the Royal and Imperial Court (abstract) 102
Roland Gerber	Hospodárské elity a zadavatelé umeleckých del v Bernu kolem roku 1400	103 Wirtschaftseliten und Auftraggeber in Bern um 1400 The Economic Elitesand Patrons in Bern around 1400 (abstract) 114
Martin Musilek	Obchodní kontakty pražských meštanu na prelomu 14. a 15. století	115 Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400 Commercial Contacts of Prague Burghers in the Late 14th and Early 15th Centuries (abstract) 125
6
Matthias Weniger
Markus Hörsch
Milena Bartlová
Ciprian Firea
Julien Chapuis
Marius Winzeier
Evelin Wetter
Bernskýskulpturální nálezovýfundusa vedecký výzkum tzv. krásných piet
Der Berner Skulpturenfund und die Forschungzu den Schönen Vesperbildern
The Bern Sculpture Finds and Scientific Research on the Beautiful Pietas (abstract) 163
Bernská krásná Pieta: mezi umenovednými konstrukty a realitou
Die Berner Schöne Pietŕ: Zwischen Konstrukten der Kunstwissenschaft und Realität
The Bern Beautiful Pietŕ: Between Art Historical Constructs and Reality (abstract) 178
Jak se dívá Pieta z Bernu a jak se my díváme na ni
Wie die Pietŕ aus Bern blickt und wie wir sie betrachten
How the Pietŕ from Bern Looks and How We Look at the Pietŕ (abstract) 190
Sibinská Pieta: patronát mestské elity v Sedmihradsku kolem roku 1400
The Pietŕ of Sibiu: Patronage of the Urban Elite in Transylvania around 1400
The Pietŕ of Sibiu: Patronage of the Urban Elite in Transylvania around 1400 (abstract) 202
Pieta z Badenu: koncepce a realita výstavní praxe
Die Badener Pietŕ: Konzepte und Realitäten der Ausstellungspraxis
The Baden Pietŕ: Concepts and Realities of Exhibition Practice (abstract) 213
Bernská Pieta a jiné socharské fragmenty ve zmenách funkce a muzejního kontextu
Die Berner Pietŕ und andere fragmentierte Bildwerke im Wandel von Funktion und musealer Kontextualisierung
The Bern Pietŕ and Other Sculptural Fragments: The Change of Function and the Museum Context (abstract) 234
Výsledky a otevrené otázky související s bernskou „pražskou“ Pietou
Ergebnisse und offene Fragen zur «Berner», «Prager» Pietŕ
The Results and Pending Questions Related to the “Bern”, or “Prague” Pietŕ (abstract) 245
Bibliografie
Bibliografie
145
165
179
191
203
215
235
246
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01100277
3 BOE303
5 20190312114606.7
7 ta
8 181115s2018----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7035-692-0 (Národní galerie v Praze)
20 ## $a 978-3-9524783-2-5 (Bernisches Historisches Museum)
40 ## $a BOE303 $b cze $e rda
41 0# $a cze $a ger
44 ## $a xr
72 #7 $a 73 $x Sochařství, keramika, porcelán, umělecké zpracování kovů $2 Konspekt $9 21
245 00 $a Pražská pieta v Bernu : $b předmět obchodu - modla - muzejní exponát = Die Prager Pieta in Bern : Handelsgut - Götzenbild - Museumsexponat / $c Susan Marti, Richard Němec, Marius Winzeler (edd.)
246 3# $a Die Prager Pieta in Bern : Handelsgut - Götzenbild - Museumsexponat
264 #1 $a V Praze : $b Národní galerie, $c 2018
300 ## $a 255 stran : $b ilustrace (barevné) ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 0# $a Schriftenreihe des Bernischen Historischen Museums ; $v Band 14
500 ## $a Publikace byla vydána při příležitosti konference, která se konala 23. - 24. listopadu 2017 v Ústavu dějin umění Bernské univerzity a v Bernském historickém muzeu
500 ## $a Vydáno jako 14. svazek řady Spisy Bernského historického muzea
500 ## $a Autoři textů: Armand Baeriswyl, Milena Bartlová, Ciprian Firea, Roland Gerber, Christian Hesse, Ivo Hlobil, Markus Hörsch, Julien Chapuis, Susan Marti, Martin Musílek, Richard Němec, Matthias Weniger, Evelin Wetter, Marius Winzeler, Urs Zumbrunn
500 ## $a Publikace byla vydána za podpory Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Ministerstva kultury ČR
504 ## $a Obsahuje bibliografii
546 ## $a Text souběžně v češtině a němčině
648 #7 $a 15. stol.
650 #4 $a gotické sochařství
650 #4 $a piety
655 #4 $a sborníky
700 1# $a Marti, Susan, $d 1962- $7 jo2016899001 $e Autor $4 aut
700 1# $a Němec, Richard $e Autor $4 aut
700 1# $a Winzeler, Marius $d 1970- $7 xx0149009 $e Autor $4 aut
700 1# $a Baeriswyl, Armand $e Autor $4 aut
700 1# $a Bartlová, Milena, $d 1958- $7 jn19981000203 $e Autor $4 aut
700 1# $a Firea, Ciprian $e Autor $4 aut
700 1# $a Gerber, Roland $e Autor $4 aut
700 1# $a Hesse, Christian, $d 1961- $7 jo2012731255 $e Autor $4 aut
700 1# $a Hlobil, Ivo, $d 1942- $7 jk01041313 $e Autor $4 aut
700 1# $a Hörsch, Markus, $d 1960- $7 jn20010601598 $e Autor $4 aut
700 1# $a Musílek, Martin, $d 1980- $7 jo2013782948 $e Autor $4 aut
700 1# $a Chapuis, Julien, $d 1968- $7 jx20110909002 $e Autor $4 aut
700 1# $a Weniger, Matthias $e Autor $4 aut
700 1# $a Wetter, Evelin, $d 1969- $7 jn20020726002 $e Autor $4 aut
700 1# $a Zumbrunn, Urs $e Autor $4 aut
710 2# $a Národní galerie (Praha, Česko) $7 kn20010709071 $4 pbl $e Nakladatel, vydavatel
710 2# $a Bernisches Historisches Museum $4 orm $e Organizátor akce
910 ## $a BOE303 $b D24935
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link